FSC®

Forest Stewardship Council (FSC®)

 

Forest Stewardship Council (FSC®) je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1993 vlastníky lesů, dřevařskými a papírenskými společnostmi, sociálními hnutími a ekologickými organizacemi. FSC usiluje o trvale udržitelné hospodaření v lesích po celém světě podle přísných sociálních, ekologických a ekonomických kritérií.

 

 

Značka FSC zaručuje odpovědný původ z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem nebo recyklací. Dřevo a výrobky z něj nebo jiné lesní produkty, které nesou označení FSC, tak navíc mohou činit pouze tehdy, pokud je zpracovatelský řetězec od lesa až po konečný produkt kontrolován i z hlediska dohledatelnosti.

Přísné požadavky na značku FSC a její důvěryhodnost jsou všeobecně uznávány. Značka FSC je jedinou značkou svého druhu, kterou podporují ekologické organizace, jako jsou WWF a Greenpeace, a také sociální a hospodářské subjekty.

Materiál s možností FSC certifikátu